hertz (Hz)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

hertz

Enhet för frekvens och anger antalet svängningar per sekund. Uppkallad efter Heinrich Hertz. Förkortas Hz.

Engelska: hertz

Ämnesklassning: Musik/ljud