High Fidelity (HiFi)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

High Fidelity

Hög naturtrogenhet, vad gäller ljud. Bättre ljudkvalitet än normal inspelning av ljud. Tekniken bygger på att ljudet "bakas samman" (frekvensmoduleras) med bildsignalen. HiFi-ljud kan inte dubbas eftersom det alltid hör ihop med bilden.

Ämnesklassning: Musik/ljud