High Fidelity

High Fidelity (HiFi)

Hög naturtrogenhet, vad gäller ljud. Bättre ljudkvalitet än normal inspelning av ljud. Tekniken bygger på att ljudet "bakas samman" (frekvensmoduleras) med bildsignalen. HiFi-ljud kan inte dubbas eftersom det alltid hör ihop med bilden.