high grade

high grade

Videoband som tillåter en en bra återgivning under många uppspelningar, samt mindre drop-outs.

Engelska: high grade