histogram

histogram

Histogram är en form av diagram med staplar som visar hur färg- eller ljustonerna är fördelade i en digital bild. Histogram hjälper fotografen att se hur stor del av bilden som är mörk respektive ljus.

Vissa kameror har även tre histogram för röd, grön och blå färg vilket gör att man kan få mer exakt information om hur tonerna är fördela i respektive färgkanal.

Engelska: histogram