högdagrar

högdagrar

De ljusaste delarna av bilden.

Engelska: high tones