IEEE 1394

IEEE 1394

Det tekniska namnet på kommunikationsprotokollet för FireWire.