IEEE 1394

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

IEEE 1394

Det tekniska namnet på kommunikationsprotokollet för FireWire.

Ämnesklassning: IT och data