independent

independent

Independentfilm är en film producerad utan uppbackning från ett större produktionsbolag, alltså oberoende.

Engelska: independent