independent

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

independent

Independentfilm är en film producerad utan uppbackning från ett större produktionsbolag, alltså oberoende.

Engelska: independent

Ämnesklassning: Arbetsmetodik