inklippspunkt

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

inklippspunkt

Redigeringsuttryck som anger en exakt position där en scen är ämnad att starta. Kallas även "Edit in" eller "Cue in".

Engelska: edit in

Ämnesklassning: Videoredigering