inklippspunkt

inklippspunkt

Redigeringsuttryck som anger en exakt position där en scen är ämnad att starta. Kallas även "Edit in" eller "Cue in".

Engelska: edit in