inspelningsledare

inspelningsledare (FAD)

Inspelningsledare, eller FAD (first assistant director) leder arbetet på inspelningsplatsen. Inspelningsledaren samordnar och kommunicerar med de olika yrkesgrupperna inför en tagning, ordnar transporter samt ser till att måltider och övriga tider hålls.

På brittisk engelska kallas yrkesgruppen ofta unit manager, medan amerikansk engelska oftast använder first assistant director. Inspelningsledare kallas även regiassistent. Se även andre regiassistent (SAD).

Engelska: first assistant director, unit manager