inspelningsplan

inspelningsplan

Inspelningsplan är en lista med ordningen på tagningarna som ska spelas in i en film.

Engelska: shot list