inverse-square law

inverse-square law

Den så kallade inverse-square law är en lag som beskriver hur mycket ljuset minskar i styrka beroende på avståndet ifrån det.

Det är användbart att känna till när man ljussätter och behöver veta hur starkt ljuset blir på motivet när man flyttar lampan. Det betyder att varje gång man dubblerar avståndet så minskar ljusstyrkan med tre fjärdedelar (3/4).

Mer specifikt säger lagen att ljusets styrka är omvänt proportionell till kvadraten av avståndet från ljuskällan.

Engelska: inverse-square law

http://www.voodoofilm.org/nyheter/ljusstyrka-2172