International Standard Audiovisual Number

International Standard Audiovisual Number (ISAN)

ISAN (International Standard Audiovisual Number) är en standard för unika nummer som identifierar audiovisuella verk. Det liknar ISBN som används för böcker.

ISAN är en frivillig standard och ger ett internationellt erkänt och permanent nummer till långfilmer, kortfilmer, dokumentärer, tv-program, annonser, sportevenemang etc. Dessutom kan varje enskild version (exempelvis en film på flera olika språk) hanteras inom ISAN-systemet så att de olika versionerna enkelt går att hitta.

ISAN-nummer används framför allt i databaser över filmer och andra typer av audiovisuella verk. Standarden utvecklades av ISO.

https://www.isan.org/