journalistiska grundfrågor

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

journalistiska grundfrågor

Vanliga journalistiska grundfrågor som kan sägas utgöra grunden i nyhetsjournalistiken.

1. Vad har hänt?
2. Vem har gjort det?
3. Var hände det?
4. När hände det?
5. Hur gick det till?
6. Varför hände det?
7. Vilka konsekvenser får det?

Ämnesklassning: Arbetsmetodik