journalistiska grundfrågor

journalistiska grundfrågor

Vanliga journalistiska grundfrågor som kan sägas utgöra grunden i nyhetsjournalistiken.

1. Vad har hänt?
2. Vem har gjort det?
3. Var hände det?
4. När hände det?
5. Hur gick det till?
6. Varför hände det?
7. Vilka konsekvenser får det?