kardioid-mikrofon

kardioid-mikrofon

Mikrofon som är mest känslig för ljud från ett visst håll, det vill säga ett riktat upptagningsfält. Kallas även för njure på grund av att upptagningsfältet ser ut som en njure.