kassettersättning

kassettersättning

Lag som ger upphovsrättsinnehavare rätt till ersättning för privat kopiering. Avgiften är belagd på inspelningsbar media (till exempel dvd-skivor, usb-minnen och hårddiskar) och avgiften går till konstnärerna. All slags inspelningsmedia som konsumenter normalt använder för privat kopiering har avgifter.

Totalt fick konstnärerna omkring 80 miljoner år 2004. Detta är inte en skatt, utan en avgift som staten gett upphovsmännens samarbetsorganisation Copyswede rätt att inkassera och som vidarebefordras till vissa upphovsmän.

http://www.copyswede.se/