kilo (k)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

kilo

Prefix som betyder tusen.

Engelska: kilo

Ämnesklassning: IT och data