kilobit per second (kbps)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

kilobit per second

Kilobits per sekund är ett mått på dataöverföringshastighet (tusen bits/sek). Skrivs alltid med litet b för att inte förknippas med byte (B).

Ämnesklassning: IT och data