kilobit per second

kilobit per second (kbps)

Kilobits per sekund är ett mått på dataöverföringshastighet (tusen bits/sek). Skrivs alltid med litet b för att inte förknippas med byte (B).