Kinetoscope

Kinetoscope

Kinetoscope är ett tittskåp för film och uppfanns av Thomas Alva Edison.

Edison insåg att bilderna måste monteras på en remsa. Celluloid började tillverkas 1889 och problemet var löst. Tillsammans med sin medhjälpare William Dickson byggde han en kamera och betraktningapparat, Kinetoscope, som var avsett för en enda åskådare.

Uppfinningen patenterades 1891 i USA, men inte i resten av världen. Första visningen skedde 1894 på Broadway i New York. Bröderna Lumière utvecklade sedan uppfinningen vidare.