klaff

klaff

När någonting klaffar innebär det att kontinuiteten upprätthålls, till exempel att tagningar inspelade vid två skilda tillfällen stämmer överens med varandra.