klaff

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

klaff

När någonting klaffar innebär det att kontinuiteten upprätthålls, till exempel att tagningar inspelade vid två skilda tillfällen stämmer överens med varandra.

Ämnesklassning: Videoredigering