klappa

klappa

Anordning som bland annat används för att synkronisera ljudet med bilden vid klippningen, om ljudet spelats in separat. På klappan finns dessutom information om den aktuella tagningen.

Engelska: clapper board/slate