komponentvideo

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

komponentvideo

Videosystem där krominans (färg) och luminans (ljus) är separerade i videosignalen. Krominansen är dessutom uppdelad i röd, grön och blå (RGB) för att ge bättre bildkvalitet.

Betacam är ett exempel på ett komponentvideosystem. S-VHS och Hi8 är "hybridkomponentsystem" eftersom de inte har rött, grönt och blått uppdelad i videosignalen, så kallad Y/C-signal.

Engelska: componentvideo

Ämnesklassning: Videoteknik