komposit-digital

komposit-digital

Digitalt format med kompositvideosignal.

Engelska: composite-digital