kondensator-mikrofon

kondensator-mikrofon

Mikrofontyp vars membran består av två parallella plattor som utgör en kondensator i en elektrisk krets. En kondensator-mikrofon kräver alltid någon form av strömförsörjning för att fungera.