kondensator-mikrofon

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

kondensator-mikrofon

Mikrofontyp vars membran består av två parallella plattor som utgör en kondensator i en elektrisk krets. En kondensator-mikrofon kräver alltid någon form av strömförsörjning för att fungera.

Ämnesklassning: Musik/ljud