konstnärlig ledare (AD)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

konstnärlig ledare

Konstnärlig ledare är en chefsbefattning, särskilt i teatersällskap, för den konstnärliga ledningen i en organisation. Den konstnärliga ledaren har exempelvis kontroll över den övergripande konstnärliga visionen.

Engelska: artistic director

Ämnesklassning: Yrkesgrupper