konstnärlig ledare

konstnärlig ledare (AD)

Konstnärlig ledare är en chefsbefattning, särskilt i teatersällskap, för den konstnärliga ledningen i en organisation. Den konstnärliga ledaren har exempelvis kontroll över den övergripande konstnärliga visionen.

Engelska: artistic director