kontrastomfång

kontrastomfång

Skillnaden mellan det ljusaste och mörkaste partiet i en bild. Videotekniken kan återge ett relativt begränsat kontrastomfång om man jämför med film.