krabbgång

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

krabbgång

Rörelse för fotografen för att minimera kameraskakningar. Rörelsen sker i sidled längs en båge runt ett stillastående motiv.

Engelska: crabbing

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild