krabbgång

krabbgång

Rörelse för fotografen för att minimera kameraskakningar. Rörelsen sker i sidled längs en båge runt ett stillastående motiv.

Engelska: crabbing