kvalitetsfilm

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

kvalitetsfilm

Enligt Harry Schein är kvalitetsfilm en film som uppföljer följande kriterier:

• Förnyelse av filmens uttrycksmedel och formspråk
• Angelägenheten i filmens ärende
• Intensiteten eller fräschören i dess verklighetsuppfattning eller samhällskritik
• Graden av psykologisk insikt och andlig nivå
• Lekfull fantasi eller visionär styrka
• Episka dramatiska eller lyriska värden
• Den tekniska skickligheten i manus, regi och spel samt övriga artistiska komponenter hos en film

Ämnesklassning: Genrer