kvalitetsfilm

kvalitetsfilm

Kvalitetsfilm är ett omtvistat begrepp och har ändrat betydelse genom åren. Kvalitetsfilm brukar ofta sättas i relation till publikfilm, det vill säga film som publiken vill se och är villig att betala för att se (på en filmmarknad).

Kvalitetsfilm, däremot, handlar mer om filmens egenskaper eller vad den tillför till samhället eller filmkonsten.

Enligt Harry Schein, grundare av Svenska Filminstitutet, är kvalitetsfilm en film som uppföljer följande kriterier:

• Förnyelse av filmens uttrycksmedel och formspråk
• Angelägenheten i filmens ärende
• Intensiteten eller fräschören i dess verklighetsuppfattning eller samhällskritik
• Graden av psykologisk insikt och andlig nivå
• Lekfull fantasi eller visionär styrka
• Episka, dramatiska eller lyriska värden
• Den tekniska skickligheten i manus, regi och spel samt övriga artistiska komponenter hos en film