KY-utbildning

KY-utbildning

Kvalificerad yrkesutbildning. Avgiftsfri eftergymnasial utbildningsform som är utformad i samarbete med arbetslivet för att leda till jobb. Fungerar som ett alternativ och en komplettering till högskoleutbildning.