KY-utbildning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

KY-utbildning

Kvalificerad yrkesutbildning. Avgiftsfri eftergymnasial utbildningsform som är utformad i samarbete med arbetslivet för att leda till jobb. Fungerar som ett alternativ och en komplettering till högskoleutbildning.

Ämnesklassning: Produkter