licens

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

licens

Särskilt tillstånd som ger innehavaren tillåtelse till företeelser som normalt är förbjudna. Ordet är latinskt och betyder "tillåtet" eller "den som ger tillåtelse". Se även TV-licens.

Engelska: license

Ämnesklassning: TV