licens

licens

Särskilt tillstånd som ger innehavaren tillåtelse till företeelser som normalt är förbjudna. Ordet är latinskt och betyder "tillåtet" eller "den som ger tillåtelse". Se även TV-licens.

Engelska: license