likström

likström (DC)

Elektrisk ström som alltid har samma riktning.

Engelska: Direct Current