linje-ingång

linje-ingång

Analog anslutning för så kallade linjekällor; typ bandspelare, mixer etc. Innebär en högre nivå på signalen (0,3 till 1,0 V).

Engelska: line input