linje-ingång

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

linje-ingång

Analog anslutning för så kallade linjekällor; typ bandspelare, mixer etc. Innebär en högre nivå på signalen (0,3 till 1,0 V).

Engelska: line input

Ämnesklassning: Musik/ljud