ljudläggning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

ljudläggning

Ljudläggning är processen då man tillför ljud och musik till en film. Utförs av en ljudläggare.

Engelska: track laying

Ämnesklassning: Musik/ljud