ljudläggning

ljudläggning

Ljudläggning är processen då man tillför ljud och musik till en film. Utförs av en ljudläggare.

Engelska: track laying