ljudmixer

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

ljudmixer

Enhet som gör att man kan ta emot ljudsignaler från mer än en källa och mixa dem till en enda signal.

Engelska: sound mixer

Ämnesklassning: Musik/ljud