ljudsättare

ljudsättare

En annan benämning på ljudläggare.

Engelska: sound editor