location-scouting

location-scouting

Location-scouting är en del av förberedelsen av en filmproduktion och innebär att man rekogniserar lämpliga inspelningsplatser. Rekognoseringen kan bestå i att bedöma möjligheterna till transport, parkering, elektricitet, tillstånd, väderförhållande eller platsens estetik.

Engelska: Location scouting