location-scouting

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

location-scouting

Location-scouting är en del av förberedelsen av en filmproduktion och innebär att man rekogniserar lämpliga inspelningsplatser. Rekognoseringen kan bestå i att bedöma möjligheterna till transport, parkering, elektricitet, tillstånd, väderförhållande eller platsens estetik.

Engelska: Location scouting

Ämnesklassning: Arbetsmetodik