Long Play (LP)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Long Play

Videoband som är inspelat i hälften av normal hastighet för att åstadkomma dubbel speltid. Ger dock något sämre bild än SP.

Ämnesklassning: Videoteknik