long play

long play (LP)

Videoband som är inspelat i hälften av normal hastighet för att åstadkomma dubbel speltid. Ger dock något sämre bild än SP.