lookup table

lookup table (LUT)

En lookup table (LUT) används inom grading och innehåller instruktioner för hur färgerna ska förändras, till exempel för att ge en känsla av gammal film. Det fungerar ungefär som ett filter som läggs på bilden.

Det finns två typer av lookup tables för bilder. Det är 1D LUT och 3D LUT. Skillnaden mellan dessa är att 1D LUT arbetar med den röda färgen medan 3D LUT arbetar med alla tre grundfärgerna: rött, grönt och blått.

Ordet kommer ursprungligen från datavetenskapen och har egentligen ingenting med film eller bilder att göra, mer än som en tillämpning. En lookup table kan sparas som en fil och sedan användas på andra videoklipp. Därför finns det också en hel del lookup tables som kan laddas ned från internet. Många innehåller dock instruktioner som bara fungerar för specifika kameror eller specifika mjukvaror.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lookup_table