M-format

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

M-format

MI och MII är videoformat som är utvecklat från VHS-systemet och använder samma kassetter. Det är avsett för professionellt bruk och har liknande kvalitet som Betacam SP. Formatet fick dock ingen större spridning.

Engelska: M-format

Ämnesklassning: Videoformat