Macrovision

Macrovision

Macrovision var ett skyddssystem som förhindrar piratkopiering av videokassetter.

Engelska: macrovision