mastertagning

mastertagning

Den tagning som har den bredaste bildvinkeln i sekvensen och tar med hela scenen och handlingen i en sammanhängande inspelning. En "säkerhetstagning" som används vid redigeringen.

Engelska: master shot