mastertagning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

mastertagning

Den tagning som har den bredaste bildvinkeln i sekvensen och tar med hela scenen och handlingen i en sammanhängande inspelning. En "säkerhetstagning" som används vid redigeringen.

Engelska: master shot

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild