McGurk-effekten

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

McGurk-effekten

McGurk-effekten kallar man det inflytande som ett synkront visuellt intryck har på perceptionen av en akustisk talsignal. I mer generella termer hur ljud kan påverka uppfattningen av bilden.

I ett experimentet presenterades en videoinspelning av ett ansikte som uttalade "ga-ga". I en manipulerad inspelning uttalades ljudet "ba-ba". När dessa spelades upp samtidigt uppstår för de flesta en fusion mellan intrycket av bild och ljud, vilket gör att de flesta uppfattar inspelningen som "da-da".

Effekten är uppkallad efter Harry McGurk, en av de två författarna till den grundläggande artikeln 1976.

Engelska: McGurk effect

Ämnesklassning: Arbetsmetodik