bin

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

bin

Behållare för något. I redigeringssammanhang brukar bin betyda en behållare där man lägger sina klipp i. Vanligtvis en mapp i dator. Ordet har sitt ursprung från tiden man klippte filmremsan för hand, och lade filmen i runda metallbehållare som kallades bins.

Engelska: bin

Ämnesklassning: Arbetsmetodik