bin

bin

Behållare för något. I redigeringssammanhang brukar bin betyda en behållare där man lägger sina klipp i. Vanligtvis en mapp i dator. Ordet har sitt ursprung från tiden man klippte filmremsan för hand, och lade filmen i runda metallbehållare som kallades bins.

Engelska: bin