melodram

melodram

Melodram (även stavat melodrama) är en teatergenre som kännetecknas av dramatiskt utspel med överdrivna gester och mimik. Till det hör också mycket dramatiska slut.

Melodram används ofta för att beskriva dramatik som har bristfällig handling och överdrivet spel.

Engelska: melodrama