Method acting

Method acting

Metod för att skådespelaren ska kunna identifiera sig med karaktären i manus. Går ut på att skådespelaren spenderar tid med exempelvis en förbrytare, skådespelaren ska då inte agera utan reagera. Han eller hon ska använda sina erfarenheter för att fullständigt identifiera sig med sin roll. Marlon Brando, Montgomery Clift och James Dean är några av de första och mest kända method actors.

Engelska: Method acting