miljöljud

miljöljud

Det ljud som finns på platsen. Spelas in och används för att läggas "över" klippen så att man får en känsla av kontinuitet. Kallas också atmosfärljud.