miljöljud

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

miljöljud

Det ljud som finns på platsen. Spelas in och används för att läggas "över" klippen så att man får en känsla av kontinuitet. Kallas också atmosfärljud.

Ämnesklassning: Musik/ljud