Modern Times Group MTG AB

Modern Times Group MTG AB (MTG)

Ett av Sveriges största medieföretag som ingår i Kinneviksfären.

MTG bedriver verksamhet i många länder. Bland TV-kanalerna kan nämnas Viasat, TV3, ZTV, TV6, TV8 och TV1000. MTG äger också produktionsbolaget Strix Television, Sonet Film, TV-shop, gratistidningarna Metro och Finans Vision, radiokanalen Rix och SDI Media. MTG äger även 22 % av TV4.

http://www.mtg.se/