moiré

moiré

Moiré är en visuell störning som uppstår då man ser mönster i mönster. Det kan exempelvis ske när två nät läggs ovanpå varandra, så att ett nytt mönster uppstår (där linjerna skär genom varandra).

Ordet moiré kommer från franskan och uttalas moäri.

Engelska: moiré pattern