Motion Picture Association

Motion Picture Association (MPA)

Internationell paraplyorganisation för MPAA.

Grundades 1945 för att stärka amerikansk film utomlands. Bland annat genom arbete mot olika länders skydd mot import av amerikansk film. Men under åren har organisationens arbete breddats.

Organisationen arbetar för att skydda filmbranschens produkter, i synnerhet i frågor om piratkopiering. De uppskattar att branschen förlorade cirka 18 miljarder dollar år 2005 på grund av piratkopiering.

Huvudkontoret finns i Washington, men kontor finns även i Los Angeles, Bryssel, Sao Paolo, Singapore och Toronto.

http://www.mpaa.org/