MPEG-2

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

MPEG-2

En komprimering av typen MPEG.

Ämnesklassning: Videoformat