multikontakt

multikontakt

En multikontakt är en anslutning som innehåller flera stift eller poler. Multikontakten är praktisk därför att man får både ljud och bild i en och samma kontakt. Scartkontakten (eller Eurokontakten) är den vanligaste multikontakten i videosammanhang.